Frekari upplýsingar veita

 • Ari Eyberg ari@intellecta.is
 • Thelma Kristín Kvaran thelma@intellecta.is
 • Sćkja um starf

Reykjavíkurborg - Sviđsstjóri fjármála- og áhćttustýringar

 

Reykjavíkurborg auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringar Reykjavíkurborgar.

 

Fjármála- og áhættustýringarsvið er nýtt kjarnasvið sem starfa mun innan nýs stjórnskipulags Reykjavíkurborgar sem tekur gildi 1. júní nk. Skipulag nýs sviðs er í mótun og mun nýr sviðsstjóri koma að lokaundirbúningi við skipulag sviðsins. Ábyrgðarsvið sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringar getur því tekið breytingum þar sem endanleg uppbygging sviðsins liggur ekki fyrir.
Fyrirhugað er að sviðið muni m.a. bera ábyrgð á skipulagi og vinnslu fjárhagsáætlunar, uppgjöri A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar, vinnslu bókhalds og launa, fjárstýringu og ráðgjöf vegna innkaupa- og úboðsmála, innkaupastýringu og samningsstjórnun, hafa á hendi innra fjárhagslegt eftirlit, greiningu og áhættustýringu í rekstrarumhverfi A-hluta og veita borgarstjóra og borgarráði upplýsingar um rekstur, áhættustýringu og frávik.
Núverandi fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar verður að stórum hluta uppistaðan í hinu nýja sviði, þ.e. þær deildir sem sinna áætlanagerð, bókhaldi, fjárstýringu, uppgjöri, innkaupum og launavinnslu. Áhættustýring er ný eining sem nýr sviðsstjóri mun móta til framtíðar.

Útgáfudagur
08-03-2019
Umsóknarfrestur
25-03-2019
Númer
977603

Upplýsingar um fyrirtćkiđ

Hjá Reykjavíkurborg starfa á hverjum tíma um 9.000 starfsmenn sem sinna fjölbreyttri þjónustu á mörgum sviðum fyrir íbúa og gesti Reykjavíkurborgar.

Reykjavíkurborg er einn vinnustaður í öllum sínum fjölbreytileika. Samkvæmt mannauðsstefnu Reykjavíkurborgar og þeirri framtíðarsýn sem þar birtist þá einkennist starfsemi Reykjavíkurborgar af fagmennsku og framsækni. Með því að taka öra tækniþróun upp á okkar arma erum við lifandi og skemmtilegur vinnustaður með sterkt aðdráttarafl fyrir hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk á öllum aldri sem vinnur í þágu borgarbúa.

Í kjölfar aukinnar áherslu á þverfaglegt samstarf og styttri boðleiðir upplifir starfsfólk borgina sem einn vinnustað sem einkennist af fjölbreytni, sterkri menningu, sveigjanleika og samheldni.

Sjá nánar á: www.reykjavik.is

Helstu verkefni

 • Sinnir verkstjórn á daglegum verkefnum og rekstri fjármála- og áhættustýringar
 • Leiðir þróun og uppbyggingu fjármála- og áhættustýringar
 • Leiðir stefnumótunarvinnu á sviði fjármálastjórnar borgarinnar
 • Hefur faglegt frumkvæði að umbótum og þróun á sviði fjármála- og áhættustýringar þvert á borgarkerfið, þ.m.t. á sviði rafrænnar stjórnsýslu og upplýsingagjafar um fjármála
 • Ber ábyrgð á og hefur yfirumsjón með höfuðverkefnum fjármála- og áhættustýringar, þ.e. skipulagi og vinnslu fjárhagsáætlunar og uppgjöra A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar, vinnslu bókhalds og launa, fjárstýringu og ráðgjöf vegna innkaupa- og útboðsmála, innkaupastýringu og samningsstjórnun, hefur á hendi innra fjárhagslegt eftirlit, greiningu og áhættustýringu í rekstrarumhverfi A-hluta
 • Hefur eftirlit með að rekstur sviða og annarra rekstrareininga borgarinnar sé í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun og áhættustefnu
 • Ber ábyrgð á skipulegri upplýsingagjöf til borgarstjóra og borgarráðs um rekstur, fjárstýringu, áhættustýringu og frávikagreiningar í samræmi við reglur um gerð fjárhagsáætlunar
 • Undirbýr fundi fjármálahóps með borgarstjóra
 • Tilheyrir framkvæmdastjórn Reykjavíkurborgar

Menntunar- og hćfniskröfur

 • Háskólagráða/menntun á framhaldsstigi á sviði fjármála, hagfræði eða annarra sambærilegra greina sem nýtast í starfi
 • Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fjármálastjórnun og áhættustýringu í stórri rekstrareiningu
 • Leiðtogahæfileikar og reynsla af breytingastjórnun
 • Farsæl stjórnunarreynsla og reynsla af stefnumótun
 • Góð þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og fjármálaumhverfi hins opinbera er kostur
 • Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Geta til að vinna undir álagi
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Ađrar upplýsingar

Launakjör sviðsstjóra heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Sviðsstjóri heyrir beint undir borgarstjóra og um störf hans gilda reglur um réttindi og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg. Ráðið er af borgarráði í starf sviðsstjóra til fimm ára.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019. Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Skipuð verður 3ja manna hæfisnefnd sem mun vinna úr öllum umsóknum í samráði við Intellecta.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) hjá Intellecta og Stefán Eiríksson borgarritari (stefan.eiriksson@reykjavik.is).
Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.